– Κλείστε σήμερα   κιόλας ένα ραντεβού για επιμέτρηση και δειγματισμό!